Η αφηρημένη τέχνη αφορά το κίνημα στα εικαστικά, που δεν έχει καμία σχέση με την φυσική απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο “αρχηγός” της σχολής αυτής, ο Wassili Kandinsky (1866-1944) την καθόρισε ως μη παραστατική και μη αντικειμενική τέχνη. Η “Abstract Art” ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με την Art Nouveau, σαν αντίποδας με τα φουτουριστικά έργα του κυβισμού, που περιγράφουν μια ιδιότυπη πραγματικότητα, μακράν της πιστής αναπαράστασης των εξωτερικών χαρακτηριστικών της.

Το Φουτουριστικό απορρίπτει την πραγματικότητα με ένα αντισυμβατικό, αφηρημένο και ίσως σουρεαλιστικό τρόπο, ώστε να συνάδει με την “abstract” αντίληψη του καλλιτέχνη και την πνευματική του έκφραση, που εκπέμπει νοηματικά. Πολλοί θεωρούν, ότι η ανάπτυξη της φωτογραφικής τέχνης, κατά κάποιο τρόπο απέκλεισε ή υποτίμησε την πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας στη εικαστική τέχνη, αφού η φωτογράφιση ήταν η πλέον ακριβής.

Ο Kandinsky ήταν εκείνος, που εκτός από ιδρυτής της σχολής της αφηρημένης τέχνης, επηρέασε καθοριστικά το πρόσφατο κίνημα του αφηρημένου εξπρεσιονισμού κατά την δεκαετία του 1950. Τελικά, εκείνο που κατέλειπε η αφηρημένη τέχνη στην ζωγραφική, είναι το προνόμιο να μην υποχρεώνεται να εξηγεί την “μεταμόρφωση” σε αφηρημένη της αντικειμενικής πραγματικότητας.