Αυτή η ενότητα, που αποτελεί ένα πρωτοπόρο εγχείρημα της ιδέας ΑΙΩΝ 1922 και των ανθρώπων της, έχει ως σκοπό να αποτελέσει έναν ενημερωτικό οδηγό που θα μυήσει το ευρύ κοινό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις πολυποίκιλες συναρτήσεις της ανατολίτικης ταπητουργίας. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεξοδικό εγχειρίδιο για τους λάτρεις του αυθεντικού χειροποίητου χαλιού, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή τους και την ποιοτική εξασφάλιση των αγορών τους. Στο βιβλίο αυτό παρατίθεται μια πληθώρα στοιχείων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που απευθύνονται σε όσους προσεγγίζουν το χειροποίητο χαλί όχι με την καταναλωτική λογική του εμπορεύματος, αλλά με το διερευνητικό και ανήσυχο πνεύμα του συλλέκτη.

Η τέχνη της ταπητουργίας δεν εκλαμβάνεται ως ένας αποκομμένος παραγωγικός τομέας, αλλά ως έκφανση των πολιτισμών που το γέννησαν και το εξέλιξαν. Έτσι, κρίθηκε σκόπιμη η ταυτόχρονη διερεύνηση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και των εθνογραφικών αναφορών στις ταπητουργικές περιοχές, σε συνδυασμό με την παρουσίαση των διαφορετικών ταπητουργικών παραδόσεων. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε σε ό,τι αφορά στην ταξινόμηση, σε καμία περίπτωση δεν προσβλέπει στην απολυτότητα, καθώς η ίδια η πολυσχιδής γενεαλογία της ταπητουργίας δεν επιτρέπει αποκλειστικές κατηγοριοποιήσεις και μονοδιάστατες ιστορικές περιγραφές. Η ενότητα είναι οργανωμένη με βάση την πιο έγκυρη μεθοδολογία και επικεντρώνεται σε μια ανθρωπολογική και όχι σε μια εθνοκεντρική οπτική. Οι εκφάνσεις της λαϊκής τέχνης των φυλών αναπτύχθηκαν παράλληλα με τις πολιτισμικές παραδόσεις και όχι σύμφωνα με τις αυθαίρετες –και εν πολλοίς αστήριχτες εθνολογικά -μετατοπίσεις των εθνικών συνόρων. Τα ονόματα χωρών που παρατίθενται, αναφέρονται πρωτίστως στην έννοια του έθνους με όλες τις πολιτισμικές παραμέτρους και λιγότερο στην έννοια του κράτους ως περιχαρακωμένης εδαφικής οντότητας.

Ευελπιστούμε ότι αυτό το πόνημα θα αποτελέσει χρήσιμο οδοδείκτη στον κυκεώνα της αγοράς χαλιών, εξασφαλίζοντας το αγοραστικό κοινό με την σιγουριά που προσφέρει η εμπεριστατωμένη ενημέρωση. Το περιεχόμενο της ενότητας προέκυψε αναπόφευκτα μέσα από επιλεκτικές διαδικασίες, που όμως δεν βασίζονται στην αυθαίρετη κρίση, αλλά στη βιωμένη εμπειρία και στη συσσωρευμένη γνώση πολλών χρόνων. Η ενότητα αυτή έρχεται να καλύψει το αντίστοιχο κενό στην καταναλωτική «σφαίρα» και ελπίζουμε να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι και πολύτιμο «σύντροφο» των αγορών όσων μοιράζονται το ίδιο πάθος για τα χαλιά με όλους εμάς, τους ανθρώπους του ιδιαίτερου κόσμου ΑΙΩΝ 1922 που με μεράκι συντάξαμε αυτόν τον οδηγό.