Δωρεάν έξοδα αποστολής. Ευκολία στις επιστροφές.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ενίσχυση αριστούχων φοιτητών στους τομείς της Αρχιτεκτονικής, του Interior Design και της κλωστουφαντουργίας. Επιπλέον χορηγίες για σχολικές εγκαταστάσεις που έχουν ανάγκες από υλικά σχετιζόμενα με το αντικείμενό μας.

Add to cart