Μέσα από τις δράσεις της EUCA* με έδρα το Αμβούργο, επιμελείται σχολαστικά για τον απόλυτο αποκλεισμό προϊόντων από παιδική εργασία.

*European Carpet-Importers Association e.V.